Колл - борбор: 105, 1209
Ссылка на старый сайт

Жалал- Абад электр тармактар ишканасы "Жашыл Мурас" өнөктүгүнүн алкагында ишембиликке чыгышты

20 Апрель 2024 ж.

 Жалал- Абад электр тармактар ишканасынын эмгек жааматы "Жашыл Мурас" өнөктүгүнүн алкагында мөмөлүү көчөттөрдү отургузушту
 
Бул сапар бардык район электр тармактары имарат алдындагы арыктарды, аянтчаларды тазалап, дарактарды актап чыгышты.
 
 "Жашыл Мурас" өнөктүгүнүн алкагында 1500 даана алма, алмурут, гилас, роза гүл жана ар түрдүү гүлдөрдүн көчөттөрүн отургузушту.
 
ЭНЕРГЕТИКТЕР - ЖАШЫЛ ААЛАМ ҮЧҮН!