Jpes@nesk.kg Колл - борбор: 105, 1209

Тарифтер

Керектөөчүлөрдүн топтору

2023-жылдын                 1-майынан баштап

1 кВт.с үчүн (тыйын)

1.

Калк, анын ичинде:

 

1.0.

150 кВт.с чейин керектөөдө (Токтогул району)

19,2 

1.1.

700 кВт.с чейин керектөөдө

100,0 

1.2.

«Үй бүлөгө көмөк», айына 700 кВт.с чейин керектөөдө

50,0 

1.3.

700 кВт.с жогору керектөөдө

216,0 

1.4.

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда

100,0 

1.5.

Керектөө жана электр энергиясын чектөөсүз пайдаланган калк

328,0 

2.

Насостук станциялар, анын ичинде:

 

2.1.

Насостук станциялар (Токтогул району)

19,2 

2.2.

Насостук станциялар

124,7 

3

Электр транспорту

191,4 

4

Балдар мекемелери, социалдык мекемелер

191,4 

5

Диний уюмдар

191,4 

6

Бюджеттик керектөөчүлөр

340,0 

7

Айыл чарба

287,0 

8

Өнөр жай

287,0 

9

Башка керектөөчүлөр

287,0 

10

Майнинг субъекттери

504,0 

11

Алтын казып алуу өнөр жай ишканалары

504,0 

12

Куюучу, эритуучу цехтер

504,0 

13

Алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча ишканалар

504,0 

14

Цемент заводдору

328,0 

15

23 кВт чейин белгиленген кубаттуулуктагы  электрмобилдер үчүн кубаттоо станциялары

287,0 

16

Электрмобилдери үчүн кубаттоо станциялары (кубаттуулугу чектөөсүз)

442,0