Колл - борбор: 105, 1209
Ссылка на старый сайт

Жетекчилик

Усенов Сүйүнбек Турсуналиевич 

Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын директору 

Мурзаев Сүймонкул Дубанаевич

Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын башкы инженери 

Мамажанов Жайлообек Кочкорбаевич

Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын, электр энергиясын сатуу боюнча директордун орун басары

Токтогулов Дамир Сатылганович 

Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын директорунун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары

Болотов Алтынбек Арапбаевич

Башкы инженердин орун басары 

Маматов Нурлан Орозалиевич 

Башкы инженердин орун басары