Колл - борбор: 105, 1209

БАЙЛАНЫШТАР

 

720906, Кыргыз Республикасы

Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү 159а

e-mail: Jpes@nesk.kg

телефон  +996 (3722) 5-13-50 кабылдама

телефакс  +996 (3722) 5-27-14