Колл - борбор: 105, 1209

Абоненттин балансы

Жеке эсептин абалы жөнүндө

Калькулятор

Керектелген электр энергиясынын өздүк наркын эсептөө

Пландуу өчүрүүлөр

Аткарылып жаткан жумуштардын тизмеси

Суроо жооптор

Көп берилүүчү суроолорго жооптор

Байланыштар

720906, Кыргыз Республикасы

Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 159 а

телефон +996 (3722) 5-13-50,

телефакс +996 (3722) 5-27-14

е-mail: Jpes@nesk.kg

Энергокомпаниялар

Карта